Informace o publikaci

Doplňkové analýzy vlastností betonů prováděné na vývrtech z cementobetonových krytů vozovek

Autoři

STRYK Josef GREGEROVÁ Miroslava FRÝBORT Aleš ŠTULÍŘOVÁ Jana GROŠEK Jiří

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Silniční obzor
Citace
Klíčová slova CI, DRI, aggregate, ASR, ASG, CSH, EDX
Popis Základní posouzení stavu cementobetonového krytu se provádí vizuální prohlídkou. Dokumentují se poruchy vozovky makroskopicky rozpoznatelné na jejím povrchu. Detailní údaje o stavu betonu si vyžadují další zkoušky. Jako nejvhodnější se ukázalo hodnocení poškozeného profilu pomocí vývrtů. Spolu s běžnými normovými zkouškami, jako jsou tloušťka vrstev, pevnost betonu v tlaku a tahu, odolnost proti působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám se osvědčily i další makroskopické a mikroskopické rozbory. Mezi nejdůležitější z nich patří petrografické zhodnocení přítomného kameniva (podle frakce a typu hornin), kvantifikace trhlin (vyjádřených např. formou indexů – crack index, damage rating index), hodnocení obsahu vzduchu v betonu (tzv. spacing factor), indikace typu a rozsahu rozpínavých reakcí aplikací chemických reaktantů, vizuálně zvýrazňujících postižené partie betonu. Vhodnou kombinací mikroskopických metod je možné tyto informace doplnit a upřesnit. Vhodně volenými výbrusovými preparáty stanovíme genetické typy přítomného kameniva včetně specifikace jeho škodlivosti a rizikovosti. V kombinaci s úlomky betonu odebranými minimálně ze tří výškových úrovní vývrtu (povrch-střed-spodní část) stanovit rozdíly nebo shodu pórovitosti betonu, stupeň a typ mineralizace pórů a trhlin novotvořenými sekundárními fázemi. Identifikace novotvořených fází a jejich korelace s aplikovaným kamenivem lze využít pro predikci jejich potencionálního rizika.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info