Informace o publikaci

Vliv kortikoterapie na diagnostickou výtěžnost stereotaktické biopsie u nemocných s lymfomem mozku

Autoři

CHRASTINA Jan HERMANOVÁ Markéta JANČÁLEK Radim FEITOVÁ Věra HRABOVSKÝ Dušan NOVÁK Zdeněk

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova brain lymphoma; stereotaxic techniques; frameless stereotaxy; stereotactic biopsy; corticosreroids
Popis Vzhledem k závažné prognóze neléčeného mozkového lymfomu je pro nemocného rozhodující včasná histotogická verifikace. Cílem sdělení je rozbor výtěžnosti stereobiopsie u nemocných s mozkovým lymfomem především s ohledem na předoperační podávání kortikoidů. Soubor pacientů a metody: V souboru 162 stereotaktických biopsií (108 rámových, 54 bezrámových) pro suspektní tumor mozku byli vyhledáni nemocní s verifikovaným mozkovým lymfomem. Dále byly přehodnoceny nekonkluzivní biopsie k vyloučení nezachyceného mozkového lymfomu. Výsledky: V souboru rámových biopsií byl mozkový lymfom prokázán u 9 nemocných (8,3 %} a ve skupině biopsií bezrámových byla diagnóza mozkového lymfomu stanovena u 4 nemocných (7,4 %}. Podávání kortikoidů nebylo před biopsií přerušeno u l0 nemocných (vč. nemocného s kortikoterapií pro plicní chorobu) a u 6 z nich došlo v průbéhu kortikoterapie k regresi velikosti leze. U dašího nemocného bylo při kortiteterapii pozorováno přechodné vymizení leze s recidivou po jejím přerušení.