Informace o publikaci

Nález žebratky bahenní (Hottonia palustris) na Svitavsku

Autoři

NOVÁK Pavel

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova aquatic macrophytes; aquatic vegetation; E Bohemia; NW Moravia; phytogeography; plant recording
Přiložené soubory
Popis Příspěvek podává zprávu o nálezu dvou nových lokalit žebratky bahenní (Hottonia palustris) na Svitavsku, ve fytochorionu 63 g. Opatovské rozvodí. První lokalitu představuje lesní tůň západně od Opatova. Populace žebratky zde porůstá plochu asi 30 m2 a osídluje hlavně mělce zaplavené okraje tůně. Syntaxonomicky má tato vegetace blízko k asociaci Hottonietum palustris (svaz Ranunculion aquatilis)Druhou lokalitou je olšina v nivě Zádolského potoka v přítokové části rybníka Vašík východně od Gajeru. Vegetace této olšiny je blízká asociaci Carici acutiformis-Alnetum glutinosae (svaz Alnion glutinosae). Zdejší populace žebratky porůstá plochu asi 10 m2 a zjištěny byly pouze sterilní rostliny. Původnost populací je nejistá, zejména v případě lokality u Opatova lze předpokládat spíše přímou výsadbu tohoto dekorativního druhu. Původ druhé uvedené populace u Gajeru je nejasný.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info