Informace o publikaci

Hodnocení veřejných výdajů

Autoři

TOMÁŠKOVÁ Eva

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Daně a finance
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova public expenditures; efficiency; effectiveness; municipality
Přiložené soubory
Popis Příspěvek se zabývá problematikou hodnocení veřejných výdajů. Autorka omezuje způsoby hodnocení veřejných výdajů uvedených v zákoně 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a tyto rozšiřuje o další možné způsoby hodnocení.
Související projekty: