Informace o publikaci

Slovníky češtiny (na základě NESČ)

Autoři

HLADKÁ Zdeňka

Rok publikování 2017
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Publikovaná přednáška pro 50. ročník Letní školy slovanských studií v Brně podává přehled českého slovníkářství od počátku 20. století do současnosti. Opírá se o několik lexikograficky orientovaných hesel zpracovaných pro Nový encyklopedický slovník češtiny (připravený do tisku). Detailně se věnuje české výkladové lexikografii i jejím perspektivám a sleduje též historický nástup a rozvoj specializovaných slovníků češtiny, konkrétně slovníků zaměřených na vývojové aspekty slovní zásoby (sl. historických a etymologických; též sl. neologismů), na slovní zásobu teritoriálně nebo sociálně příznakovou (sl. nářečních a slangových), na dílčí části lexikonu (sl. terminologických, frazeologických, onomastických) a na specifický způsob řazení materiálu (sl. retrográdních, frekvenčních, tematických/pojmových).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info