Informace o publikaci

Modřice ve druhé polovině 20. století; Modřice po listopadu 1989

Autoři

DVOŘÁK Tomáš

Rok publikování 2018
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tato část knihy pojednává o Modřicích v období 1945–1989. V letech 1945–1946 došlo v Modřicích v souvislosti s odsunem Němců z Československa k výměně velké většiny místního obyvatelstva. Zániku „německých“ Modřic a příchodu nových obyvatel je věnována rozsáhlá část kapitoly. Na dalších stránkách kapitoly se autor věnuje základnímu popisu komunální politiky v kontextu přebírání moci komunistickou stranou a upevňováním komunistické diktatury. Zvláštní pozornost je věnována proměnám společnosti jak v kontextu procesu modernizace, tak v souvislosti s komunistickým experimentem. Zejména na příkladu učitelů se autor zabývá také etablováním nových místních elit.Kapitola je zakončena stručným pohledem na vývoj zemědělství a průmyslu a na rozklad systému komunistické diktatury v období tzv. normalizace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info