Informace o publikaci

Holocentric chromosomes: from tolerance to fragmentation to colonization of the land

Logo poskytovatele
Název česky Holocentrické chromosomy: od schopnosti tolerovat fragmentaci ke kolonizaci souše
Autoři

ZEDEK František BUREŠ Petr

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Annals of Botany
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://academic.oup.com/aob/article/121/1/9/4560298
Doi http://dx.doi.org/10.1093/aob/mcx118
Klíčová slova Clastogens; cosmic radiation; chromosomal fragmentation; desiccation; gamma radiation; herbivory; holokinetic chromosomes; land plants; monocentric chromosomes; terrestrialization; ultraviolet radiation; Zygnematophyceae
Popis Pozadí: Opakovaný a nezávislý vznik holocentrických chromosomů v eukaryotické linii stromu života znamená, že jsou adaptivní, ale podmínky, za kterých poskytují výhodu oproti převažujícím monocentrickým chromosomům, zůstávají nejasné. Kvůli jejich rozšířenému kinetochoru a navázání vřeténkových mikrotubulů po celé jejich délce, holocentrické chromozomy tolerují chromosomální zlomy. Proto mohou být výhodné v době expozice faktorům, které způsobují fragmentaci chromozomů (klastogeny). Ukázalo se, že holocentrické organismy mohou skutečně přežívat lépe než monocentrické organismy za klastogenních podmínek a že takové podmínky různého trvání a intenzity se vyskytovaly mnohokrát v průběhu historie zemské bioty. Jedna z nejdůležitějších klastogenních událostí v eukaryontní historii, ve které holocentrické chromozomy mohly hrát klíčovou roli, byla kolonizace souše rostlinami a živočichy před půl miliardou let. Vedle argumentů podporujících antiklastogenní hypotézu holocentrických chromozomů a diskusi o jeho evolučních důsledcích jsou navrženy experimenty a analýzy, které by tuto hypotézu podrobněji prozkoumaly. Závěry Tvrdí se, že tolerance ke klastogenům vysvětluje původ holocentrických linií a může mít také dalekosáhlé důsledky pro eukaryotní vývoj obecně, jak je doloženo potenciální rolí holocentrických chromozomů v terrestrializaci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info