Informace o publikaci

„Kariérové poradenství” jako přežitek v měnícím se světě? Aneb hledání nových východisek v (sociální) pedagogice.

Autoři

ŠPOKOVÁ Andrea

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá filozoficko-teoretickými východisky kariérového rozvoje v postmoderním světě. Právě stále „měnící se svět” vybízí k opakované systematizaci teorií kariérového rozvoje či jejich obnově v další originální teorii, což v teorii i v praxi vede k jeho neustálé relativizaci a vlivem stále převládajícího psychologického diskurzu ke koncentraci na jednotlivce a jeho kariéru, jeho identitu, jeho potřeby. Cílem příspěvku je nabídnout pohled sociálně pedagogický, který akcentuje dvě dimenze: sociální a výchovnou. Sociální dimenzi jak v rozvoji jedince a kontextů, jichž je jedinec součástí, tak i problémů, s nimiž se současný svět potýká (rozpad soc. struktur, soc. vyloučení, strach ze soc. budoucnosti). Výchovnou dimenzi pak ve smyslu socializace, prevence, celoživotního učení a komunitního vzdělávání. Autorka tak přesunuje pozornost od kariéry jednotlivce směrem ke společnosti jako celku a klade zásadní otázku: není tedy v měnícím se světe disciplína “kariérového poradenství” již přežitkem?
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info