Informace o publikaci

From Content to Meaning: Semantics of Teaching in the Tradition of Bildung-centred Didactics

Logo poskytovatele
Název česky Od obsahu k významu: Sémantika výuky v tradici didaktiky založené na teorii vzdělání
Autoři

JANÍK Tomáš

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Equity and diversity in elementary mathematics education. Proceedings from International Symposium Elementary Maths Teaching
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova Bildung; content; didactics; learning; meaning; teaching
Popis Na pozadí nové kultury učení utvářející se v přístupu akontability příspěvek odkazuje k problému obsahového vyprazdňování školního učení. Ve snaze reagovat na tento problém se obrací k tradici didaktiky založené na teorii vzdělání. Rozebírá problematiku sématické dimenze výuky a podává výklad k obsahově zaměřenému přístupu ke zkoumání a zlepšování výuky, který je rozvíjen na Masarykově univerzitě v Brně (ČR). Tento přístup je založen na mikroanalýzách reálných výukových situací (zachycených na video). Takzvaná Metodika 3A (anotování-analyzování-alterování výukových situací) je jejím klíčovým nástrojem. V příspěvku je objasněno, jako se pomocí této metodiky vytvářejí didaktické kazuistiky a jak na jejich základě lze směřovat k zobecňování. V závěru příspěvku je diskutován potenciál rozvíjneho přístupu v učitelském vzdělávání pro rozvíjení a sdílení didaktických znalostí obsahu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info