Informace o publikaci

Rozvíjení klíčových kompetencí budoucích učitelů přírodopisu pomocí projektové výuky

Autoři

VODOVÁ Libuše

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník z XII. ročníku mezinárodní vědecké konference Výzkum v přípravě učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova teacher competences, natural history, project teaching, student pedagogical project
Popis Studenti učitelství přírodopisu na PdF MU absolvují povinný předmět Didaktika přírodních věd. Tento předmět je v kontextu ostatních předmětů jejich pregraduální přípravy unikátní hned z několika úhlů pohledu. Předmět je realizován jako projektová výuka a je určen všem studentům učitelství přírodovědných předmětů. Projektem, na jehož řešení se podílejí týmy tvořené studenty různých přírodovědných oborů, je návrh celodenní integrované tematické výuky pro žáky základní školy. Během návrhu integrované tematické výuky, při její realizaci a následné prezentaci dochází u budoucích učitelů přírodovědných předmětů k rozvoji celé řady kompetencí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info