Informace o publikaci

Ústavní principy při ukládání správních trestů

Autoři

BROŽ Jan

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Příspěvek vymezuje a analyzuje principy relevantní při ukládání správních trestů. Jedná se tak o téma navýsost aktuální již jen s ohledem na účinnost nové právní úpravy přestupků v České republice a zvažovanou rekodifikaci ve Slovenské republice. V příspěvku bude tudíž poukázáno na tyto principy a specifikován jejich obsah, zhodnocen jejich význam a projev v platné právní úpravě. Taktéž bude zmíněn jejich projev při projednání správních deliktů (přestupků) správními orgány, případně přezkumu jejich rozhodnutí správními soudy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info