Informace o publikaci

Vsázkové technologie pro syntézu substituovaných piperazinů využívající mikrovlnný zdroj a imobilizovaný katalyzátor

Autoři

PAZDERA Pavel ŠIMBERA Jan NĚMEČKOVÁ Dana HAVRÁNKOVÁ Eva

Rok publikování 2017
Druh Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Řešení spočívající v tom, že reakční směs obsahující piperazin, elektrofilní reagent a vhodný ion kovu imobilizovaný na slabě kyselém katexu se ponechá reagovat ve skleněné nebo PE, PP nádobě v reakčním prostoru mikrovlnné trouby po dobu řádově desítek minut s využitím pulsního režimu zařízení s výkonem do 10 W. Po ochlazení na teplotu místnosti je reakční směs zpracována obvyklým způsobem.
Související projekty: