Informace o publikaci

Alkohol na pracovišti

Autoři

HALÍŘ Jakub

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference COFOLA 2017: Sborník z konference
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access sborníku
Klíčová slova Alcohol; work; workplace; employee; employer
Popis Příspěvek se zabývá alkoholem z pohledu pracovního práva. Právní úprava obsažená v zákoníku práce stanovuje povinnosti pro zaměstnance a zaměstnavatele v souvislosti se zákazem konzumace alkoholických nápojů na pracovišti a v pracovní době. Bude zmíněna problematika kontroly dodržování tohoto zákazu s ohledem na využití dechové zkoušky a odběru krve. Nejenže alkohol způsobuje nižší produktivitu práce, ale v jeho důsledku může nastat pracovní úraz, za který by v případě intoxikace alkoholem zaměstnavatel neodpovídal. Bude zmíněna i hlavní sankce za porušení zákazu konzumace alkoholu na pracovišti, kterou je skončení pracovního poměru. Budou také zmíněny nejčastější profese s potenciálním rizikem požívání alkoholu. Pro úplnost budou uvedeny i výjimky z tohoto zákazu. Budou tedy vyjmenovány pracoviště, kde je alkohol tolerován jako ochranný nápoj pro zaměstnance pracující v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, případně u zaměstnanců, u kterých je požívání alkoholických nápojů součástí plnění jejich pracovních úkolů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info