Informace o publikaci

Alternativní možnosti bádání nad společenskou a politickou komplexitou Velké Moravy

Autoři

HLAVICA Michal

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Přiložené soubory
Popis V roce 2012 zbýval již jen necelý rok do výročí 1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. K příležitosti nadcházejícího jubilea se na stránkách Archeologických rozhledů objevila také úvaha z pera archeologa Jiřího Macháčka, která se zamýšlela nad současným stavem bádání a chápání velkomoravské etapy středoevropských dějin. Závěry práce, kdy autor Velkou Moravu označuje spíše za náčelnictví nežli stát, lze chápat jako počátek nové vlny odborné pře nad sociopolitickou komplexitou tohoto politického uskupení. Diskuze je stále neukončena a přes veškerou snahu všech zúčastněných dosud nedokázala dospět k jednoznačnému závěru či konsenzu. Východiskem by však mohlo být alternativní uchopení celé otázky. Tento příspěvek se proto pokusí stručně představit některá dosud nepříliš zohledněná teoretická východiska z oblasti ekonomické geografie a politické ekonomie, jež mají potenciál poznání tohoto nelehko uchopitelného historického období zase o krok posunout.