Informace o publikaci

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci a tzv. regresní úhrady jako záruky zákonnosti ve veřejné správě

Autoři

SVOBODA Tomáš VAVRUŠOVÁ Lenka

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference COFOLA 2017: Sborník z konference
Citace
www https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2017/cofola2017.pdf
Popis Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci se jako jedna z forem právní odpovědnosti stabilně řadí mezi záruky zákonnosti ve veřejné správě. Poté, co stát, případně územní samosprávný celek, nahradí poškozenému výkonem veřejné moci způsobenou škodu, je oprávněn požadovat tzv. regresní úhradu od těch, kdo se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu. Smyslem příspěvku je na základě obecných teorií záruk zákonnosti a rozboru povahy regresních úhrad zhodnotit, zda takovou záruku vedoucí k zákonnosti výkonu veřejné moci mohou představovat také regresní úhrady samy o sobě. Důsledné uplatňování regresních úhrad totiž, podle názoru autorů, může napomáhat k zabezpečení zákonné realizace výkonu veřejné moci a má tedy obdobné účinky jako samotná odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Regresní úhrady jsou ovšem svou povahou od samotné odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci do určité míry odlišné, zejména zakládají do značné míry jiný odpovědnostní vztah.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info