Informace o publikaci

Studijní program uskutečňovaný ve spolupráci se zahraniční vysokou školou

Autoři

SMUTNÁ Veronika SMRČKA Jiří

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Správní právo
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www open access článku
Klíčová slova higher education act; amendment; higher education institution; foreign higher education institution; cooperation
Přiložené soubory
Popis Článek se zabývá různými formami spolupráce při uskutečňování vysokoškolského vzdělávání, zaměřuje se přitom na spolupráci se zahraniční vysokou školou vycházející z právní úpravy obsažené v zákoně o vysokých školách. Autoři v něm rekapitulují právní úpravu i dosavadní praxi, zasazují právní úpravu do kontextu jejího vzniku a v souvislosti s obojím se snaží o nalezení odpovědí na některé klíčové otázky. Zejména se snaží o zodpovězení otázky, jaký je správný postup pro získání oprávnění uskutečňovat studijní program ve spolupráci se zahraniční vysokou školou. Vzhledem k nedostatečné právní úpravě však k jednoznačnému závěru, který by mohl sloužit jako bezpečné doporučení pro praxi, nedocházejí. Svůj článek tedy uzavírají pobídkou k legislativní změně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info