Informace o publikaci

Bildungssprachliche Handlungen beobachten. Eine Handreichung zum Einsatz von Beobachtungsbögen und zur sprachaufmerksamen Unterrichtsgestaltung

Autoři

SORGER Brigitte MAREČKOVÁ Pavla JANÍKOVÁ Věra HRADÍLKOVÁ Helena HAWLIK Rainer HOLUB Barbara ASPALTER Christian FURCH Elisabeth REITBRECHT Sandra

Rok publikování 2018
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Klíčovým faktorem v oblasti vzdělávání je osvojení vzdělávacího jazyka, resp. jazyka výuky, kterým se rozumí formální jazykový rejstřík, který je odlišný od běžné hovorové formy komunikace. Vyznačuje se vyšší mírou koncepční gramotnosti a specializovanou slovní zásobou. Od odborného jazyka se liší tím, že je přístupný všem účastníkům školního vzdělávání. Umožňuje žákům verbálně prezentovat znalosti a poznatky, stejně jako je vysvětlit a zdůvodnit. Aby byli žáci schopni realizovat řečová jednání v kontextu vzdělávacího jazyka (v jazyce mateřském i cizím), musí si osvojit specializovanou slovní zásobu a strukturované jazykové prostředky. Předložená publikace je výstupem dvouletého bilaterálního projektu mezi PH Vídeň a KNJ PdF Masarykovy univerzity, v níž je koncept vzdělávacího jazyka popsán a učitelům různých předmětů školního vzdělávání v Rakousku a Česku (zde zejména v oblasti němčiny jako cizího jazyka) nabídnut soubor pozorovacích listů, které jim usnadní indikovat úroveň vzdělávacího jazyka u svých žáků. Zároveň jim jsou zde dány k dispozici vzorové výukové scénáře, dle kterých mohou učitelé inovovat vlastní výuku ve smyslu intenzivnější podpory vzdělávacího jazyka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info