Informace o publikaci

Sustainable Learner-Centred Teaching - Advanced Resources for Georgia and China / STAR Project

Logo poskytovatele
Název česky Udržitelnost pedagogického přístupu orientovaného na studenta - Pokročilé zdroje pro Gruzii a Čínu/ STAR Projekt
Autoři

ZÁMEČNÍKOVÁ Dana MÁROVÁ Ivana VÍTKOVÁ Marie BARTOŇOVÁ Miroslava HARAKCHIYSKA Tsvetelina BALTZERSEN Johnny PESSOA Teresa CHIKHLADZE Nato

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference ICERI2017 Proceedings
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://library.iated.org/publications/ICERI2017/start/1075
Klíčová slova Learner-centred teaching; Continuous professional development; Higher Education.
Popis Příspěvek se zabývá popisem společného projektu Erasmus + koordinovaného Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v letech 2016 - 2019. Celkovým cílem projektu je řešit nedostatky ve vysokoškolském vzdělávání v Gruzii a Číně tím, že systematicky zapojí instituce vysokoškolského vzdělávání do nových postupů se zaměřením na aktivizaci studenta (metody LCT). Specifické cíle jsou zaměřeny na budování kapacit v institucích partnerských zemí skrze zavádění metod LCT výuky, zvyšování povědomí o výuce těmito metodami a vytvoření základů pro spolupráci prostřednictvím mezinárodní sítě. V rámci projektu se účastní 12 členů ze 6 zemí. Konsorcium zahrnuje 2 typy vysokoškolských institucí: vysoké školy se zkušenostmi s odbornou přípravou učitelů a průběžným profesním rozvojem učitelů; a gruzínské a čínské vysokoškolské instituce, které mají zájem o školení v oblasti zvyšování kvality vzdělávání. Činnosti projektu jsou rozděleny do následujících fází: příprava, návrh, implementace a testování. Ve fázi přípravy bude vypracována příručka pro výuku zaměřenou na aktivizaci studentů LCT metodami (WP1). Tým WP 1 identifikuje metody, které podporují výuku aktivizující studenty a osvědčené postupy ve vysokoškolském vzdělávání, s přihlédnutím k analýze potřeb provedené během procesu vývoje návrhu projektu. Finalizovaná příručka bude pilotována během školení školitelů (WP2) a po překladu také publikována. Ve fázi návrhu je naplánováno vytvoření jednotek kontinuálního profesního rozvoje (CPD) na partnerských univerzitách v Číně a Gruzii. Každá jednotka CPD bude vybavena příslušnou infrastrukturou, která bude nabízet proces implementace aktivizačních metod. Ve fázi provádění budou zúčastněné strany rozvíjet strategii trvale udržitelného rozvoje a vytvoří online platformu pro průběžnou komunikaci s pedagogy a všemi ostatními zainteresovanými stranami. Digitální vzdělávací materiály budou distribuovány všem univerzitám v Číně a Gruzii (WP3). Testovací fáze zahrnuje vypracování strategie a plánu využití projektu. Zajišťuje také udržitelnost výsledků organizováním workshopů, které podporují metody aktivizace studentů. Jsou určeny pro širší soubor univerzit v Číně a Gruzii (WP5). Strategie sledování kvality používaná při zpracování projektu (WP4) předpokládá obousměrnou kontrolu: sleduje postupy projektu a samotný obsah. Projekt zahrnuje kombinaci kvalitativních a kvantitativních metod, které poskytují komplexní pohled na klíčové oblasti související s cíli projektu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info