Informace o publikaci

Systém literárněvýchovných metod - zbytečné teoretizování nebo potřeba?

Autoři

ZÍTKOVÁ Jitka

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Jazyk - literatura - komunikace
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova literary education; didactic theory in the present and past; methods of teaching literature; classification of methods; way of classification; system; interpretation; dichotomy of methods; teaching practice.
Popis Článek je věnován otázce přístupů k metodám literární výchovy, především otázce potřeby jejich klasifikace a systematizace. Výzkumné jádro příspěvku historicko-srovnávacího charakteru tvoří vhled do řešení metodických systémů v nedávné i dávnější minulosti – po roce 2000 a v 60.-90. letech minulého století. Ve vyvozených závěrech se konstatuje, že základními problémy metodických klasifikací jsou: dichotomie metod literárněvýchovné práce (přítomnost metod specifických coby složek obsahu předmětu a naddisciplinárních metod výukových, realizačních) a obtížné hledání optimální hloubky a osy metodické klasifikace. Systémové uspořádání metodické stránky výuky literatury, které by mělo být potřebnou oporou pro praktickou metodiku, se jeví jako stále uspokojivě neřešená a neustálená oblast didaktické teorie.