Informace o publikaci

Identita v liberální politické teorii a dilema kosmopolitismu (2. část)

Autoři

BLÁHOVÁ Sylvie DUFEK Pavel

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Filosofický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://filcasop.flu.cas.cz/index.php?page=aktualne-prodavana-cisla&cislo=4-2018&obsah=825
Klíčová slova identity; liberalism; cosmopolitanism; political community; plural identities; multiple polarity of law; world state
Přiložené soubory
Popis V textu rozděleném na dvě části nastolujeme otázku individuální identity a jejího místa – či spíše opomíjení – v současných diskusích o kosmopolitní extenzi liberalismu jakožto dominantní politické teorie. V první části jsme ukázali, že při konzistentním důrazu na komplementaritu „vnitřní“ a „vnější“ identity člověka, která je liberalismu vlastní od samotných jeho počátků, se jako nezbytný vyjevuje jednoznačně určený veřejný rámec, který srozumitelně fixuje a vynucuje liberální principy a hodnoty. Tímto rámcem vždy byla liberalismu politická obec a v prvé řadě pak moderní stát, v němž teprve může být liberální identita realizována. V této druhé části článku se podrobněji věnujeme problému, před nímž v důsledku výše konstatovaných faktů nyní stojí kosmopolitní liberalismus – totiž nutnosti propojit otázku identity s institucionálním rozvrhem zajišťujícím veřejný rámec jejího formování. Dovozujeme, že snaha o řešení tohoto problému staví liberály před dilema: Buď je třeba plédovat za ustavení globální politické autority („světového státu“), nebo je nutné vzdát se víry, že základní liberální principy a hodnoty lze realizovat v globálním měřítku. Ukazujeme zároveň, že vzhledem k povaze a ambicím kosmopolitního projektu se nelze spoléhat ani na příslib plurálních identit, ani na polycentričnosti práva. V závěru pak klademe otázku po ceně za realizaci kosmopolitních liberálních ideálů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info