Informace o publikaci

Příspěvek k lesní vegetaci Štramberského krasu

Logo poskytovatele
Autoři

ZUKAL Dominik NOVÁK Pavel

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Carpathica Occidentalis
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova Carpino-Fagetea; phytosociology; rock-outcrop forest; scree forest
Přiložené soubory
Popis Přestože Štramberský kras patří mezi nejvýznamnější botanická území severovýchodní Moravy, nebyla místní lesní vegetace dosud studována. Z tohoto důvodu jsme zde provedli terénní průzkum, zaměřený na mezofilní lesní vegetaci, zejména na suťové a skalní lesy. Zaznamenali jsme 16 fytocenologických snímků a jejich základní proměnné prostředí. Pomocí numerické analýzy jsme snímky rozdělily do tří hlavních vegetačních typů: bukové lesy, skalní lesy a suťové lesy. Mezi nimi jsme rozlišili celkem šest asociací, z nichž čtyři patří do svazu Tilio platyphylli-Acerion (1 až 4) a dva do svazu Fagion sylvaticae (5 a 6): (1) Aceri-Tilietum, (2) Arunco dioici-Aceretum, (3) Mercuriali perennis-Fraxinetum, (4) Seslerio albicantis-Tilietum, (5) Galio odorati-Fagetum a (6) Mercuriali perennis-Fagetum. Výskyt vzácné lesní asociace Seslerio albicantis-Tilietum je pozoruhodný, jelikož se zde vyskytuje několik ohrožených a reliktních druhů (např. Laserpitium latifolium, Saxifraga paniculata, Scabiosa lucida subsp. calcicola). Tento příspěvek představuje první záznam této asociace na severovýchodní Moravě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info