Informace o publikaci

Infinitesimal Symmetries in Covariant Quantum Mechanics

Název česky Infinitesimální symetrie v kovariantní kvantové mechanice
Autoři

JANYŠKA Josef MODUGNO Marco SALLER Dirk

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference In book: Quantum Theory and Symmetries with Lie Theory and Its Applications in Physics, Volume 2
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-2179-5_25
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-2179-5_25
Klíčová slova Covariant classical mechanics; Covariant quantum mechanics; Quantum symmetries
Popis V práci studujeme Lieovy algebry infinitesimálních symetrií hlavních kovariantních geometrických objektů kovariantní kvantové mechaniky: formy času, hermiteovské metriky, "upper" kvantové konexe, kvantového lagrangiánu. Tyto infinitesimální symetrie jsou generovány kovariantním způsobem Lieovou algebrou čas zachovávajících speciálních fázových funkcí. Tato Lieova algebra speciálních fázových funkcí generuje také Lieovu algebru infinitesimálních symetrií hlavních Klasických objektů: formy času a kosymplektické 2-formy. Přirozený důsledek klasifikace kvantových symetrií je kovariantní přístup ke kvantovým operátorům a kvantových tokům asociovaným ke speciálním fázovým funkcím.