Informace o publikaci

Profesní portfolio v přípravném vzdělávání učitelů mateřských a 1. stupně základních škol

Autoři

SYSLOVÁ Zora PÍŠOVÁ Michaela RODOVÁ Veronika GRŮZOVÁ Lucie STADLEROVÁ Hana

Rok publikování 2018
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Publikace je studijním textem určeným studentům studijních programů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Jejím cílem je představit profesní portfolio jako významnou součást profesionalizace učitelského povolání. Publikace je zaměřená na proces i produkt profesního portfolia. Měla by studentům pomoci naučit se systematicky zaznamenávat a reflektovat proces stávání se učitelem, podpořit jejich individualizaci a autenticitu v profesionalizačním procesu. Současně akcentuje roli portfolia v profesním rozvoji a učení studentů a jeho využití pro hodnocení vzdělávacích procesů. Text studentům umožní vytvořit vlastní portfolia tak, aby je mohli efektivně využít mj. jako podklad ke státní závěrečné zkoušce.