Informace o publikaci

Profesionalizace sociální práce ve zdravotnictví : možnosti a limity.

Autoři

KUBALČÍKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V příspěvku jsou prezentovány výsledky výzkumu výkonu sociální práce ve vybraných zdravotnických zařízeních. V první části je stručně popsán výchozí teoretický koncept, ve druhé části metodologie výzkumu a sběr dat, ve třetí části jsou shrnuty hlavní výsledky. Profesionalizace sociální práce ve zdravotnictví je bezprostředně spojena s pojetím kvalifikace sociálních pracovníků, konkrétně se jedná o rozvoj kompetencí, které směřují k formování zdravotně sociálního pracovníka a umožňují efektivně vykonávat sociální práci na pomezí zdravotního a sociálního sektoru. Zvláště v případě dlouhodobé péče. Na druhou stranu jsou v příspěvku reflektovány vlivy, které rozvoj profesionalizace limitují.