Informace o publikaci

Handicapovaný hrdina v české literatuře pro děti a mládež: stereotypy a inovace

Autoři

ŠUBRTOVÁ Milena

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Človek so znevýhodnením (postihnutím, hendikepom)
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova Czech literature for children and youth; handicapped protagonist; stereotypes and innovatives features
Popis Studie po krátké literárněhistorické sumarizaci zaměřuje pozornost na českou literaturu pro děti a mládež s tematikou handicapu od 90. let 20. století do současnosti. Představuje tři hlavní proudy této literatury (návodné příběhy, autentická vyprávění, lyrizující ztvárnění handicapu) a zamýšlí se nad zastoupením sociálního a personálního aspektu v těchto narativech, nad stereotypy a inovativními prvky.
Související projekty: