Informace o publikaci

Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách

Logo poskytovatele
Autoři

HANUŠOVÁ Světlana PÍŠOVÁ Michaela KOHOUTEK Tomáš MINAŘÍKOVÁ Eva JANÍK Miroslav JANÍK Tomáš MAREŠ Jan ULIČNÁ Klára JEŽEK Stanislav

Rok publikování 2017
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, k němuž přispívá I tzv. drop- out, tedy odchody kvalifikovaných učitelů ze školy či ze školství. Nejohroženější profesní skupinou jsou přitom začínající učitelé. Kniha přináší výsledky výzkumného šetření na českých základních školách, které se zaměřilo na procesy socializace začínajících učitelů a jejich objektivních determinant, které byly identifikovány na rovině interaktivní (žáci, třída), institucionální (škola, kolegové, vedení školy) i na rovině kulturní (komunita blízká škole včetně rodičů,  širší kulturní, společenský a politický kontext). Autoři formulovali řadu doporučení pro vzdělávací politiku, vzdělavatele učitelů i pro vedení škol. Kniha byla publikována i elektronicky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info