Informace o publikaci

„Za socialistické vlastenectví a proti buržoasnímu kosmopolitismu.“ Nebezpečí kosmopolitismu, nedostatky, krize a náprava prizmatem české hudební publicistiky v letech 1948 až 1959.

Autoři

MACEK Petr

Rok publikování 2018
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tato kapitola práce je dílčím pokusem o analýzu proměn české hudební kultury, jež probíhala v závislosti na společensko-politickém vývoji let 1948–1959. Na konkrétním příkladu české hudební publicistiky z vymezeného časového úseku je sledován vývoj často frekventovaných a pro dobovou komunikaci příznačných pojmů a termínů, zejména pak evoluční pohyb jimi vyjadřovaných názorových stanovisek, důraz je kladen na sledování postupného přejímání nejen sovětské kulturně politické terminologie, ale i stylistiky a syntaxe dobových marxistických pamfletů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info