Informace o publikaci

Networks of Ideas in the Czech Reformation

Název česky Sítě myšlenek v české reformaci
Autoři

MUTLOVÁ Petra

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška zkoumala limity studia období české reformace s použitím nástrojů literární analýzy a síťové analýzy se speciálním zřetelem k problematice přenosu myšlenek.
Související projekty: