Informace o publikaci

Jak učitelé a studenti učitelství monitorují práci ve dvojicích v hodinách angličtiny? Pohled eye-trackingu

Logo poskytovatele
Autoři

MINAŘÍKOVÁ Eva ŠMIDEKOVÁ Zuzana JANÍK Miroslav

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Studie si klade za cíl prozkoumat profesní vidění učitelů anglického jazyka pomocí metody eye-trackingu, a to konkrétně během práce ve dvojicích/skupinách. Práce učitele se třídou je náročná na pozornost – výukové situace jsou charakterizovány svou simultánností, multidimenzionálností, nepředvídatelností a aktuálností (nelze je zastavit a ze situace vystoupit; srov. Doyle, 1977). Učitelé musí věnovat pozornost mnoha aspektům výuky najednou (žáci, činnost učitele, učebnice, prostředí atd.). To, co vnímají a co vidí, informuje jejich rozhodovací procesy a přímo ovlivňuje jejich činnost. Proto je nutné pochopit, jak učitelé (především zkušení učitelé) monitorují situace ve třídě, jak získávají informace o tom, co se ve třídě děje, a jak získané informace interpretují. Tyto procesy, často označované jako profesní vidění (např. Sherin, 2007), jsou dlouhodobě zkoumány u učitelů různých předmětů, převážně však učitelů matematiky a přírodních věd (Sherin, 2007). V poslední době je za tímto účelem využívána metoda eye-trackingu – sledování očních pohybů (a tedy zaměření vizuální pozornosti; srov. např. van den Bogert et al., 2014).Byly provedeny rozhovory se studenty učitelství AJ (n=10) a zkušenými učiteli AJ s praxí nad 5 let (n=10) nad videozáznamy z výuky AJ. V průběhu sledování byly zaznamenávány oční pohyby respondentů. Data byla sbírána pomocí zařízení SMI RED250MOBILE a analyzována v softwaru BeGaze. Videosekvence byla rozdělena do tzv. oblastí zájmu (areas of interest). Poté bylo zjišťováno, jak často a jak dlouho věnovali respondenti jednotlivým oblastem pozornost. Získané údaje jsou dále zpracovány běžnými statistickými metodami (porovnání dvou skupin – studenti učitelství a zkušení učitelé). V tomto příspěvku budou diskutovány pouze výsledky vztahující se k videosekvencím, které ukazovaly práci žáků ve dvojicích nebo skupinách (dvě videosekvence). Získaná data jsou v současné době analyzována. Výsledky nám pomohou pochopit principy věnování pozornosti ve výuce při práci ve dvojicích/skupinách. Předchozí výzkumy ukazují na „bílá místa“ – oblasti, kterým začínající učitelé věnují méně pozornosti, ale které nesou důležité informace pro monitorování situace (např. Wolff et al., 2016). Naše výsledky mohou tento fenomén specifikovat pro učitele AJ a práci ve dvojicích/skupinách.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info