Informace o publikaci

Zur Bedeutung der Brünner rechtstheoretischen Schule für das normative Rechtsdenken.

Název česky Význam brněnské školy teorie práva pro současné právní myšlení.
Autoři

MACHALOVÁ Tatiana

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá významem Brněnské školy právní teorie pro současné právní myšlení. Tato škola vychází z podobných metodologických a teoretických zdrojů jako Ryzí nauka právní Hanse Kelsena. Za zakladatele Brněnské školy jsou považování František Weyr (1879 – 1951) a Karel Engliš (1880 - 1961). Cílem příspěvku je ukázat, že česká varianta normativismu vznikla jako svébytný variant, jako autonomní doktrína v 20.letech 20. století. Dva různí teoretici ze dvou různých oblastí dospěli nezávisle od sebe k podobné koncepci práva. Právě v tom tkví originalita brněnské školy a odlišuje ji od ostatních variant recepce ryzí nauky právní v jiných zemích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info