Informace o publikaci

Současné a budoucí možnosti e-learningu na FF MU

Autoři

SUDICKÝ Petr MIKŠÍK Daniel

Druh Uspořádání konference
Citace