Informace o publikaci

Učitelé základních škol a proměna jejich postojů ke kurikulární reformě: tři příběhy

Logo poskytovatele
Autoři

ŠEVČÍK Karel PEŠKOVÁ Karolína JANKO Tomáš

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Lifelong Learning
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1803/lll1803_web_studie3.pdf
Klíčová slova attitudes to the curriculum reform; primary and lower secondary school teachers; change of attitudes
Popis Cílem studie bylo objasnit, jakým způsobem ovlivnily vlastní prožitky a zkušenosti učitelů spojených s implementací kurikulární reformy jejich postoj k ní. Na základě předcházejícího výzkumu v téže oblasti jsme se rozhodli zaměřit na stav postojů učitelů ve třech stádiích, kdy byly sledovány očekávání učitelů před zavedením samotné reformy; silné momenty během implementace kurikulární reformy do praxe; a výsledné postoje učitelů vůči reformě dnes. Za tímto účelem byly v rámci kvalitativního šetření realizovány případové studie se třemi učiteli působícími na základních školách, kteří byli vybráni na základě jejich odlišných postojových trajektorií. Následná analýza dat pak byla uskutečněna pomocí kvalitativní obsahové analýzy, kdy hlavní metodou sběru dat byly hloubkové rozhovory. Počáteční očekávání všech tří respondentů lze označit za pozitivní, jelikož reformu vnímali jako příležitost k prohloubení výuky, profilaci školy a zvýšení komunikace v kolektivu. Přestože u jednoho z učitelů měly zásadní momenty spojené s implementací reformy kladnou konotaci, a vedli tak k pozitivnímu postoji učitele, u ostatních převažovaly negativní silné momenty. Šlo především o slabou organizační podporu, nenaplnění potenciálu reformy a nedocenění práce učitelů, což následně vyústilo k rezistenci vůči celé reformě a její současné podobě nebo k hledání kompenzačních strategií, které by umožnily učiteli se s reformou vypořádat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info