Informace o publikaci

Model změn ve zbarvení ještěrek

Autoři

SMOLINSKÝ Radovan DRAČKOVÁ Tereza HIADLOVSKÁ Zuzana DOLINAY Matej MARTÍNKOVÁ Natália

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Zbarvení jedince poskytuje pasivní ochranu před predátory, a proto se často ztotožňuje s maskováním. Nicméně toto není jeho jediným úkolem. U mnoha druhů plazů pozorujeme výraznou variabilitu nejenom v barvě, ale i ve vzorech, které vytváří. Tato variabilita však není pouze mezidruhová, ale zahrnuje i individuální rozdíly v rámci druhu. Důvodem tohoto jevu je snaha o zvýšení vlastní atraktivity a tím pomoci šíření svých genů přilákáním co největšího množství sexuálních partnerů. Výrazné zbarvení navíc pomáhá k odrazení soků nekonfliktním způsobem. Negativem, které toto řešení přináší je ovšem zvýšené riziko predace. To je navíc umocněno schopností predátora vnímat konkrétní barevné spektrum. Selekce by tedy měla v tomto případě vyřazovat ty barevné aberace, které v konkrétním prostředí selhávají. Široká škála biotopů, které obývá ještěrka obecná (Lacerta agilis) v rámci svého geografického areálu proto nahrává výskytu vysokého počtu barevných aberací. Jako taková proto představuje vhodný model pro studie barevného polymorfismu. V naší studii jsme se zaměřili na hodnocení rozdílů individuálního zbarvení jedinců v průběhu sezony na několika biotopech pomocí kvantitativních metod zpracování obrazu. Odstraněním vlivu konkrétního barevného vzoru se nám podařilo porovnat změny v barvě a standardizovat konkrétní barevné aberace od standardního vzoru. Tím jsme vytvořili mechanistický evoluční model barevnosti ještěrky obecné.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info