Informace o publikaci

Sensitivity of physiological and biochemical endpoints in early ontogenetic stages of crops under diclofenac and paracetamol treatments

Název česky Citlivost fyziologických a biochemických ukazatelů v raných vývojových stádiích plodin při zatížení diklofenakem a paracetamolem
Autoři

ZEZULKA Štěpán KUMMEROVÁ Marie BABULA Petr HÁJKOVÁ Markéta ORAVEC Michal

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Environmental Science and Pollution Research
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.1007/s11356-018-3930-x
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s11356-018-3930-x
Klíčová slova Nonsteroidal anti-inflammatory drugs; Crop plants; Growth; Content of pharmaceuticals; Oxidative stress
Popis Raná vývojová stádia určující následný růst, vývoj a produktivitu plodin mohou být ovlivněna odpadní vodou a kaly kontaminovanými léčivy. Diklofenak (DCF) a paracetamol (PCT; 0.0001 až 10mg/L) neovlivnily klíčivost semen ani délku primárního kořene u cibule, salátu, hrachu a rajčete. Naopak, dvacetidenní rostliny hrachu a kukuřice vykázaly pokles v produkci biomasy, listové ploše (o cca. 40% hrachu a 70% u kukuřice při 10mg/L DCF), nebo obsahu fotosyntetických pigmentů (o 10% a 60% při 10mg/L PCT). Kvantové výtežky fotosystému II byly redukovány jen u kukuřice (FV/FM a Phi(II) o více než 40% při 10mg/L obou léčiv). Obsahy H2O2 a superoxidu se zvýšily v kořenech obou druhů (více než čtyřnásobně při 10mg/L PCT u hrachu). Aktivity antioxidačních enzymů byly u hrachu zvýšené při zatížení DCF, ale u kukuřice poklesly pod vlivem obou léčiv. Oxidativní poškození buněk kořenů vyjádřené jako snížení oxidoreduktázové aktivity (MTT test, o 40% u hrachu a 80% u kukuřice) a zvýšení obsahu malondialdehydu (o 60% a 100%) spolu s narušením integrity membrán (vyšší akumulace Evansovy modři, o 100% u hrachu a 300% u kukuřice) potvrdily vyšší citlivost kukuřice jako jednoděložné C4 rostliny k oběma léčivům.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info