Informace o publikaci

Společenství praxe a integrovaná terénní výuka

Logo poskytovatele
Autoři

HOFMANN Eduard VODOVÁ Libuše

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V 90. letech minulého století došlo v oblasti školství k postupnému nahrazení jednotného systému školství systémem, který zaručuje velkou pluralitu přístupu jednotlivých škol k rámcovým požadavkům na vzdělávání na jednotlivých stupních škol. Tato pluralita se projevuje i v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jednou z forem je i vzdělávání, které je podporováno Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Projekt Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí (zkráceně EDUFORUM), který je realizován ve spolupráci PdF MU, PdF JČU a neziskové organizace REZEKVÍTEK sdružuje vysokoškolské pedagogy a učitele základních a středních škol. Jeho cílem je rozvíjení kompetencí učitelů díky vzájemnému sdílení a předávání si zkušeností ve společenství praxe. Důraz je kladen také na posilování mezipředmětových vazeb. Oba autoři se domnívají, že cesta k hlubšímu využívání mezipředmětových vazeb vede právě přes další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří už mají víceleté zkušenosti s výukovou praxí. Jedním z přístupů, který vede k využití mezipředmětových vazeb je tematická výuka. V rámci projektu se uskutečnilo vícedenní setkání, jehož cílem byl integrovaný pohled na půdu, jako na jeden ze základních atributů existence lidstva. Příspěvek shrnuje poznatky z výše uvedeného setkání učitelů z projektu OP VVV.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info