Informace o publikaci

Interkulturní komunikační kompetence v odborném cizím jazyce - přehledová studie

Autoři

DELALANDE Hana

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Výzkum v didaktice cizích jazyků
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova intercultural communicative competence; language for specific purposes; work context; tertiary education
Popis Přehledová studie si klade za cíl zmapovat výzkumy spojené s interkulturní komunikační kompetencí ve výuce odborného cizího jazyka. Přehledová studie vychází z šesti časopiseckých studií zahrnutých do databází EBSCO, ERIC a SCOPUS, které prezentují originální výzkumy zaměřené na rozvoj interkulturní komunikační kompetence v terciárním vzdělávání. Studie odpovídá na následující otázky: Jak je interkulturní komunikační kompetence ve studiích definována? Jaké cíle jsou ve studiích sledovány? Jaké metody a přístupy jsou používány? Jaká podstatná zjištění ze studií vyplývají? V závěru přehledové studie je předloženo shrnutí poznatků spolu s jejich diskuzí. Ze studií vyplývá, že rozvoj interkulturní komunikační kompetence je pro studenty odborného cizího jazyka v rámci přípravy na pracovní prostředí nezbytně nutný a zásadní. Studie také upozorňují na konkrétní nedostatky v terciárním vzdělávání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info