Informace o publikaci

Fenomén očekávání ve vztahu rodiny a školy

Autoři

DAČEVOVÁ Radmila

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku bylo představit výsledky empirického šetření zaměřeného na očekávání rodičů ke škole před vstupem jejich dítěte do základní školy. Výzkumné šetření bylo realizováno v rámci předvýzkumu mé disertační práce zaměřené na fenomén očekávání ve vztahu rodiny a školy.
Související projekty: