Informace o publikaci

Cizojazyčné prvky v současné ruské internetové reklamě (v oblasti vzdělávání)

Autoři

RYSOVÁ Kateřina

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V současné době se v ruštině projevuje silná tendence k internacionalizaci jazyka, která se projevuje i v jazyce současné ruské internetové reklamy. Příspěvek se zaměřuje na cizojazyčné prvky, představující jeden z projevů internacionalizace, v jazyce ruských reklamních textů z oblasti vzdělávání. Věnuje se analýze lexikální složky ruské reklamy s důrazem na řeckolatinské internacionalizmy, anglicizmy, případně amerikanizmy) a zkoumá roli cizojazyčných elementů v současných ruských reklamních textech. Tyto prvky jsou ovlivněny především specifiky internetového prostředí a reklamy ve sféře vzdělávání. Vliv cizích jazyků se projevuje nejen v přejímání celých lexikálních jednotek, ale i jednotlivých cizojazyčných komponentů, využívaných při slovotvorbě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info