Informace o publikaci

Odraz osobnosti v textu – rysy modelu Big Five

Autoři

HAVIGEROVÁ Jana Marie HAVIGER Jiří FRANKOVÁ Justýna

Rok publikování 2018
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kapitola popisuje cíle, východiska, metody a výsledky substudie projektu CPACT. Cílem studie popsané v této kapitole je explorovat souvislosti mezi rysy osobnosti dle modelu Big Five a morfosyntaktickými a částečně sémantickými charakteristikami (českého) jazyka dospělé populace. Studie je realizována na klinicky intaktní populaci českých dospělých jedinců, rodilých mluvčích v českém jazyce, tj. souboru P200. Bylo identifikováno celkem 35 spolehlivých korelací (výsledek po B-H korekci), které ukazují, které konkrétní textové parametry korelují s jednotlivými rysy osobnosti dle modelu Big Five. Výjimkou tvoří rys přívětivost, u kterého nebyl nalezen signifikantně těsný vztah s žádných z měřených morfosyntaktických charakteristik textu. Výsledky jsou povzbudivé vzhledem k souladu s poznatky získanými na jinojazyčných studiích a otevřeným dveřím k dalším analýzám tohoto typu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info