Informace o publikaci

Komanditní suma

Autoři

ANTOŠ Michal

Druh Článek ve sborníku
Konference COFOLA 2019: Část V. Osobní společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://cofola.law.muni.cz/dokumenty/50372
Klíčová slova Limited Partnership; Commandite Sum; Share of a Partner; Liability of a Limited Partner
Popis Institut komanditní sumy byl do právního řádu zakomponován teprve s přijetím zákona o obchodních korporacích, a to především na základě zahraničního vzoru. Význam komanditní sumy je přitom stále sporný. Nelze přehlédnout, že navrhovaná novela zákona o obchodních korporacích již dále s komanditní sumou nepočítá a je tedy pravděpodobné že se tento institut z právního řádu opět vytratí. Příspěvek se proto bude zabývat nedostatky platné právní úpravy a představí důvody, pro které pravděpodobně dojde ke zrušení tohoto institutu.
Související projekty: