Informace o publikaci

Geochemistry and Sr–Nd–Pb isotope signature of Miocene basaltic–trachytic series from the Uherský Brod area: an example of volcanic rocks from transitional zone between the Carpathian–Pannonian region and the Bohemian Massif

Název česky Geochemie a Sr–Nd–Pb izotopová signatura miocenní bazaltické–trachytické série z okolí Uherského Brodu: příklad vulkanických hornin z přechodné zóny mezi karpatsko-pannonskou oblastí a Českým masivem
Autoři

KRMÍČEK Lukáš ULRYCH Jaromír KRMÍČKOVÁ Simona ŠIŠKOVÁ Petra ŠPAČEK Petr KŘÍŽOVÁ Šárka

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Vulkanismus v oblasti Uherského Brodu v České republice je částečně prostorově spojen s bradlovým pásmem ležícím v blízkosti kontaktu karpatsko-pannonské oblasti s Českým masivem. Miocenní vulkanické horniny z okolí Uherského Brodu tvoří bazaltickou–andezitickou–trachytickou diferenciační sérii, na jejímž vzniku měla podíl frakční krystalizace a magmatická asimilace. Geochemické složení této horninové série se pohybuje na hranici mezi alkalickými a subalkalickými vulkanickými horninami, zatímco andezity z oblasti Pienin v Polsku, které vznikly souběžně se studovanými horninami, mají vápenato-alkalický charakter. Distribuce nekompatibilních prvků andezitických hornin z oblastí Uherského Brodu a Pienin se značně liší. Bazaltická–andezitická–trachytická série z okolí Uherského Brodu postrádá korovou izotopovou komponentu, charakteristickou nízkými iniciálními poměry 143Nd/144Nd a zároveň vysokými hodnotami 87Sr/86Sr a 207Pb/204Pb, která je vzorkovaná orogenními miocenními andezitickými horninami karpatsko-pannonské oblasti. Oproti tomu horniny z okolí Uherského Brodu připomínají (včetně obsahů stopových prvků) alkalickou miocenní sérii vulkanických hornin chebsko-domažlického příkopu v Českém masivu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info