Informace o publikaci

Miocene volcanic rocks in the transitional zone between the Outer Western Carpathians and Bohemian Massif: geochemistry and Sr–Nd–Pb isotopic composition

Název česky Miocenní vulkanické horniny v přechodné zóně mezi Vnějšími Západními Karpaty a Českým masivem: geochemické složení a izotopová signatura Sr-Nd-Pb
Autoři

ŠIŠKOVÁ Petra KRMÍČEK Lukáš

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis V naší studii jsme se zaměřili na miocenní subvulkanické andezitické horniny, které vystupují v širším okolí Uherského Brodu. Výsledky studia těchto hornin ukázaly, že se vulkanity svou kompoziční charakteristikou podobají horninám vystupujícím v tzv. "off-rift" pozici v Českém masivu a naopak se odlišují od andezitických vulkanitů Karpatsko-Pannonské oblasti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info