Informace o publikaci

Pohybové aktivity v multimediálních publikacích

Autoři

JANOŠKOVÁ Hana ŠERÁKOVÁ Hana VLČEK Petr

Rok publikování 2019
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V rámci výzkumných i rozvojových projektů vznikají na Katedře tělesné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU nově koncipované multimediální publikace věnující se pohybu v teorii i praxi. Všechny dosud vytvořené e-publikace přinášejí náměty na pohybové aktivity, které jsou využitelné jak při studiu učitelství, tak i při samotné práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Multimediální publikace Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku, Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku, Náměty na cvičení pro děti předškolního věku a Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ přinášejí užitečné informace a soubory cvičení pro rušnou, průpravnou i další části hodiny tělesné výchovy či pro pohybové chvilky. Motivačně zaměřené jsou Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky a Suchozemské pohybové pohádky, které podporují pozitivní vztah k pohybovým aktivitám v různém prostředí. Publikace Zdravotně preventivní aktivity je orientována na rozvoj pohybové gramotnosti v oblasti zdravotně preventivních aktivit, které vedou nejen k prohloubení znalostí, ale i k inspiraci a zatraktivnění výuky. Nově vzniklá e-publikace Gymnastika dětí hravě i metodicky se zaměřuje na metodické postupy při nacvičování prvků sportovní gymnastiky s využitím her a dalších motivačních složek a elektronická výuková publikace Abeceda pohybové aktivity dětí a Plavání – Studijní materiál Učitelství pro 1. stupeň ZŠ přibližují a zdůrazňují pohyb dítěte jako jednu ze základních životních potřeb dětského organizmu. Smyslem tvorby těchto materiálů je možnost ovlivnit a podpořit teoretické i praktické znalosti a dovednosti vedoucí k pohybové všestrannosti nejen dětské, ale i dospělé populace.