Informace o publikaci

Can a Decision of the Constitutional Court be Illegal?

Název česky Může být rozhodnutí Ústavního soudu protiprávní?
Autoři

RADVAN Michal

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá případem zákona o evidenci tržeb, který byl Ústavním soudem České republiky částečně zrušen. Předstvuje, popisuje a kriticky analyzuje evidenci tržeb v České republice s ohledem na ustanovení dotčená rozhodnutím soudu a potvrzuje hypotézu, že rozhodnutí soudu je nezákonné: soud nemá pravomoc zrušit začátek třetí a čtvrté fáze elektronické evidence tržeb, protože žádný takový návrh stěžovatelů nebyl předložen. Ústavní soud tak porušil zásady rovnosti, nediskriminace a předvídatelnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info