Informace o publikaci

Performance of principal component analysis through conditional expectation on longitudinal data

Název česky Chování analýzy hlavních komponent přes podmíněnou střední hodnotu na longitudinálních datech
Autoři

KURUCZOVÁ Daniela

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Citace