Informace o publikaci

ELEKTRONICKÉ UČEBNICE: NOVÉ VÝZVY

Autoři

ŠEVEČKOVÁ Monika SOKOLOVA Anastasija

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Lingua et Vita
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
WWW https://linguaetvita.sk/
Klíčová slova electronic textbook; competence; Masaryk University; educational process; Russian language; methods and strategies
Popis Článek představuje v kostce výuku ruského jazyka jako cizího, vyučovaného Centrem jazykového vzdělávání a na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Autorky vysvětlují motivy vzniku elektronických učebnic a popisují jednotlivé kroky při jejich zpracování. Cílem je poukázat na měnící se roli učitele a potřeby studentů a také akcentovat vyučovací styly a strategie.