Informace o publikaci

Zur Rolle der Aussprache im Fremdsprachenunterricht: ein historischer Überblick von der Grammatik-Übersetzungsmethode bis heute

Název česky Role výslovnosti ve výuce cizích jazyků: historický přehled od gramaticko-překladové metody po současnost
Autoři

ČEŘOVSKÁ Martina

Rok publikování 2015
Druh Článek ve sborníku
Konference Deutsch ohne Grenzen. Didaktik Deutsch als Fremdsprache
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova pronunciation; foreign language teaching; methods of language teaching; multilingualism
Popis Článek pojednává o roli výslovnosti ve výuce cizích jazyků z pohledu tradičních metodických koncepcí, které sahají od metody gramaticko-překladové, přes přímou metodu, audiolingvální a audiovizuální metodu až k metodě komunikační. Část textu věnujeme i méně známým metodám jako je metoda interlineární a metoda zprostředkovací. Při popisu jednotlivých metod jsme vycházeli převážně z německých odborných pramenů, avšak při představení zprostředkovací metody jsme se opírali o český výklad (zprostředkovací metoda podle Hrušky), neboť ten zprostředkovací metodu chápe jiným způsobem, než jak je prezentována německými autory (Hunfeld a Neuner, 1993). V poslední části textu je věnována pozornost současné roli výslovnosti, a to z pohledu postkomunikačního období, a rovněž v kontextu rozvíjející se oblasti výzkumu, která se zabývá vlivem předchozích jazyků (L1, L2) na výslovnost aktuálně osvojovaného jazyka (L3)
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info