Informace o publikaci

Analýza učebnice výchovy ke zdraví v kontextu RVP ZV a možnosti implementace problematiky prevence chronických neinfekčních chorob

Autoři

SLANÁ REISSMANNOVÁ Jitka SMEJKALOVÁ Zdeňka

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Analýza učebnice výchovy ke zdraví (Fraus, 2017) ukázala nedostatek v zařazení problematiky prevence chronických neinfekčních chorob v učebním textu. Na absenci tohoto tématu ve výuce výchovy ke zdraví na základních školách upozorňuje také Hřivnová (2018), která definuje 10 absentujících TOP témat a problematika chronických neinfekčních chorob se umístila na 6.místě. V příspěvku budou, kromě výsledků analýzy učebnice, představeny také 2 metodické materiály určené pro učitele základních (a středních škol), které didakticky transformují téma prevence chronických neinfekčních chorob. Jedná se materiál k prevenci onkologických onemocnění My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví a materiál Rozhodni se! aneb životním stylem ke zdraví, který se zabývá obecnou prevencí chronických neinfekčních chorob (protektivními a rizikovými faktory) a zbývajícími chorobami (mimo onkologické).