Informace o publikaci

Juncaginaceae Rich. – bařičkovité

Autoři

KAPLAN Zdeněk BUREŠ Petr

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Určovací klíč druhů rodu Triglochin vyskytujících se v České republice
Související projekty: