Informace o publikaci

New metabolites of diclofenac found in pea and maize

Název česky Nové metabolity diklofenaku zjištěné u hrachu a kukuřice
Autoři

ORAVEC Michal MLYNEK Franz SENDECKÁ Katarína BUCHBERGER Wolfgang KLAMPFL Christian W. ZEZULKA Štěpán TŘÍSKA Jan

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Léčiva jsou v lidské společnosti široce používána. Mohou být detekována ve stopových množstvích v odpadních vodách. Současné technologie čištění odpadních vod zatím stále nejsou schopné odstranit tyto cizorodé látky. Kvůli zvyšujícímu se suchu v Evropě narůstá i využívání odpadních vod k závlaze v mnoha zemích. Jinou cestou, jak mohou léčiva proniknout do zemědělství je využití hnoje z živočišné výroby. Jednou z nejvíce využívaných skupin léčiv jsou nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs). Diklofenak (DCF) patří mezi NSAIDs. Metabolomika poskytuje informace, jak se rostliny vyrovnávají se stresem, ať je to detekce tvorby nových metabolitů, fytohormony nebo změny v hladinách primárních metabolitů. Náš výzkum byl zaměřen na detekci rosltinných metabolitů DCF vytvářených v kukuřici a hrachu. Existují informace o příjmu a několika metabolitech DCF u Armorancia rusticana, Hordeum vulgare, Typha latifolia, Lepidum sativum a Arabidopsis thaliana. Znalosti o dalších metabolitech jsou omezené. Naším cílem proto bylo prozkouma ostatní metabolity DCF. Naše výsledky ukazují potvrzení tvorby již známých metabolitů, jako jsou DCF-OH a DCF-OH-Glc. Metabolity DCF obsahující laktamovou strukturu byly zaznamenány. Tyto metabolity byly dříve popsány jako deriváty 2-indolinonu vytvářené u A.thaliana. Nejvyšší koncentrace všech metabolitů byly detekovány v kořenech obou rostlin. Důvodem může být, že nízká rozpustnost DCF může způsobit obtížný transport do nadzemních částí rostlin. Existují také rozdíly ve stanovení DCF metabolitů při využití TOF a Orbitrap instrumentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info